Kort #23208 Närtuna

Närtuna Närtuna

Kungl. brev m.m. ang. »vattutäppor" mellan Närtuna 
och Helgö, 1324-1635. Avskr.

Engestr. B.IV.1.16 (N:0 21-26)

Information

Kortnr:
23208
Låda:
33 No-Of
Text:

Närtuna

Kungl. brev m.m. ang. »vattutäppor" mellan Närtuna
och Helgö, 1324-1635. Avskr.

Engestr. B.IV.1.16 (N:0 21-26)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB