Kort #23065 Nyblin, Gustaf

Nyblin, Gustaf [Nyblin, Gustaf, uppbördskommissarie]

Adlermarck, Carl Magnus (1708-1775), hovrättsråd

Inlaga till Södermanlands lagmansrätt 1768 rörande
tvist mellan jungfru Greta Sophia Berg och järnvägaren L
ars Mellin å ena sidan och uppbördskommissarien 
Gustaf Nyblin å den andra

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23065
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nyblin, Gustaf, uppbördskommissarie]

Adlermarck, Carl Magnus (1708-1775), hovrättsråd

Inlaga till Södermanlands lagmansrätt 1768 rörande
tvist mellan jungfru Greta Sophia Berg och järnvägaren L
ars Mellin å ena sidan och uppbördskommissarien
Gustaf Nyblin å den andra

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB