Kort #23146 Nyreen, Carl

Nyreen, Carl Nyreen, Carl

Sko-klosters beskrifning til ägendom, åbyggnad,
prydnader och märckvärdigheter ... 1761
Afskr. af D.Tilas. 4:o. 69 sid.

i: Tilas, D., Svenska topogr. saml. 4:o.2.
i: M 23:1-6

Information

Kortnr:
23146
Låda:
33 No-Of
Text:

Nyreen, Carl

Sko-klosters beskrifning til ägendom, åbyggnad,
prydnader och märckvärdigheter ... 1761
Afskr. af D.Tilas. 4:o. 69 sid.

i: Tilas, D., Svenska topogr. saml. 4:o.2.
i: M 23:1-6

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB