Kort #22807 Nordström, Ludvig

Nordström, Ludvig Vf 166:1

Nordström, Ludvig (1882-1942), författare

Anselmus, En novell. 1909. 
240 blad 4:o

Information

Kortnr:
22807
Låda:
33 No-Of
Text:

Vf 166:1

Nordström, Ludvig (1882-1942), författare

Anselmus, En novell. 1909.
240 blad 4:o

Signum:
Vf 166:1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB