Kort #22769 Nordmark

Nordmark X 564

Nordmark

Publica föreläsningar (i fysik) vårterminen 1792 
Anteckningar av J.F. Iverus 4:o

Information

Kortnr:
22769
Låda:
33 No-Of
Text:

X 564

Nordmark

Publica föreläsningar (i fysik) vårterminen 1792
Anteckningar av J.F. Iverus 4:o

Signum:
X 564
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB