Kort #23124 Nyman, Anders

Nyman, Anders Vp 11h 16

Nyman, Anders (1955- )

HEMMELIGE MUTER: Hörespill av Anders
Nyman efter en idé av Pilar Molina
Llorente. Översatt av Kyrre Haugen Bakke.
Orig. titel: Hemliga möten. Oslo, NRK,
Radioteatret. Pjäshäfte. Maskinskrivet

Information

Kortnr:
23124
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11h 16

Nyman, Anders (1955- )

HEMMELIGE MUTER: Hörespill av Anders
Nyman efter en idé av Pilar Molina
Llorente. Översatt av Kyrre Haugen Bakke.
Orig. titel: Hemliga möten. Oslo, NRK,
Radioteatret. Pjäshäfte. Maskinskrivet

Signum:
Vp 11h 16
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB