Kort #23035 N. S. Sällskapet

N. S. Sällskapet Vo 27

N. S. Sällskapet

Kallelse till medlemskap av den M.M. och M. Senaten 
i det V.V. och V. Sällskapet N.S. ställd till 
Sigfrid Wieselgren och undertecknad av 
ordensgeneralen Philip Leman, sekreteraren A.V.
Ljungman och vice presidenten Pontus Wikner
1 bl. tv.fol. i kartonband

Information

Kortnr:
23035
Låda:
33 No-Of
Text:

Vo 27

N. S. Sällskapet

Kallelse till medlemskap av den M.M. och M. Senaten
i det V.V. och V. Sällskapet N.S. ställd till
Sigfrid Wieselgren och undertecknad av
ordensgeneralen Philip Leman, sekreteraren A.V.
Ljungman och vice presidenten Pontus Wikner
1 bl. tv.fol. i kartonband

Signum:
Vo 27
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB