Kort #23055 Nya testamentet

Nya testamentet A 786

Nya testamentet

på estniska språket. Cod. Chart. lit. 4:o.
744 p. Svart skinnband, Karl XII:s namnchiffer

Information

Kortnr:
23055
Låda:
33 No-Of
Text:

A 786

Nya testamentet

på estniska språket. Cod. Chart. lit. 4:o.
744 p. Svart skinnband, Karl XII:s namnchiffer

Signum:
A 786
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB