Kort #23239 O ' Casey, Sean

O ' Casey, Sean Vp 11e:1960/61:4
O ' Casey, Sean (1884-1964)
TUPPEN. (Cockadoodle Dandy.) 
Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1960/61. [Duplic.]

Information

Kortnr:
23239
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11e:1960/61:4
O ' Casey, Sean (1884-1964)
TUPPEN. (Cockadoodle Dandy.)
Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1960/61. [Duplic.]

Signum:
Vp11e:1960/61:4
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB