Kort #23206 Näringsväsendet

Näringsväsendet Näringsväsendet

Underdånig relation til Hans Kongl. Maj:t vid
riksdagen år 1765. (angående folkökningen och
näringsväsendet)

i: X 976

Information

Kortnr:
23206
Låda:
33 No-Of
Text:

Näringsväsendet

Underdånig relation til Hans Kongl. Maj:t vid
riksdagen år 1765. (angående folkökningen och
näringsväsendet)

i: X 976

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB