Kort #22969 Norrbottens malmfält

Norrbottens malmfält X 289

Norrbottens malmfält

"Provisionelt yttrande rörande Norrbottens rika
Malmbergs tillgodogörande genom förenad vatten-
och landtransport." Orig, 1840-talet, av okänd
författare

Information

Kortnr:
22969
Låda:
33 No-Of
Text:

X 289

Norrbottens malmfält

"Provisionelt yttrande rörande Norrbottens rika
Malmbergs tillgodogörande genom förenad vatten-
och landtransport." Orig, 1840-talet, av okänd
författare

Signum:
X 289
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB