Kort #23290 Ofeg, J.

Ofeg, J. A. 478.
Ofeg, J.
Råd och underwisning om detectu vini wid altarens sacrament; Laurentii [Petri] episcopi Upsalensis Refutation på hans [Ofegs]  willfarelses påbud, gifne 1564 & 1565. Avskr. fr. slutet
av 1600-t.

Information

Kortnr:
23290
Låda:
33 No-Of
Text:

A. 478.
Ofeg, J.
Råd och underwisning om detectu vini wid altarens sacrament; Laurentii [Petri] episcopi Upsalensis Refutation på hans [Ofegs] willfarelses påbud, gifne 1564 & 1565. Avskr. fr. slutet
av 1600-t.

Signum:
A478
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB