Kort #23138 Nyman, Thure Josua

Nyman, Thure Josua R 58:8:1

Nyman, Thure Josua (1899- ), konsthist.

Dardels modeller

Information

Kortnr:
23138
Låda:
33 No-Of
Text:

R 58:8:1

Nyman, Thure Josua (1899- ), konsthist.

Dardels modeller

Signum:
R 58:8:1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB