Kort #23133 Nyman, Israel

Nyman, Israel [Nyman, Israel, urmakaregesäll]

Fredman, Jean (Johan) (1712 el. 1713-1767) hovurmakare

Anhållan om resepass för urmakaregesällen Israel
Nyman, 1749

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23133
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nyman, Israel, urmakaregesäll]

Fredman, Jean (Johan) (1712 el. 1713-1767) hovurmakare

Anhållan om resepass för urmakaregesällen Israel
Nyman, 1749

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB