Kort #23025 Nortman, Benjamin Månsson

Nortman, Benjamin Månsson Nortman, Benjamin Månsson (1618-1677) överste adlad Croneborg

Se: Croneborg, Benjamin Magnus Månsson

Information

Kortnr:
23025
Låda:
33 No-Of
Text:

Nortman, Benjamin Månsson (1618-1677) överste adlad Croneborg

Se: Croneborg, Benjamin Magnus Månsson

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB