Kort #23187 Nådendals kloster

Nådendals kloster Nådendals kloster

Ang. Nådendals kloster 8 aug. 1576

Engestr. B.I.1.11 (N:o 17)

Information

Kortnr:
23187
Låda:
33 No-Of
Text:

Nådendals kloster

Ang. Nådendals kloster 8 aug. 1576

Engestr. B.I.1.11 (N:o 17)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB