Kort #23174 Nyström, Johan Fredrik

Nyström, Johan Fredrik D 364a

Nyström, Johan Fredrik (1855-1918)

Excerpter till Sveriges historia ur J.F.N-s
kvarlåtenskap. 2 pf., 4:o & fol.

1. Karl XI:s förmyndare 

2. Ur R.R.J. Liljencrantz memorialer o. sjelfbiografi

3. Fredsunderhandlingarna med Danmark 1660 

4. Avskr. av skrivelser från Sh.Rosenhane ...
under fredsunderhandlingarna med Danmark 1660

Information

Kortnr:
23174
Låda:
33 No-Of
Text:

D 364a

Nyström, Johan Fredrik (1855-1918)

Excerpter till Sveriges historia ur J.F.N-s
kvarlåtenskap. 2 pf., 4:o & fol.

1. Karl XI:s förmyndare

2. Ur R.R.J. Liljencrantz memorialer o. sjelfbiografi

3. Fredsunderhandlingarna med Danmark 1660

4. Avskr. av skrivelser från Sh.Rosenhane ...
under fredsunderhandlingarna med Danmark 1660

Signum:
D 364a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB