Kort #22764 Nordling, Johan

Nordling, Johan Ep N 1 k

Nordling, Johan (1865-1958), tidn. -man

Brevsamling. 278 brev och telegram jämte bil.
till Nordling eller till Iduns redaktion från
80 korrespondenter. 1 bd. 4:o

Information

Kortnr:
22764
Låda:
33 No-Of
Text:

Ep N 1 k

Nordling, Johan (1865-1958), tidn. -man

Brevsamling. 278 brev och telegram jämte bil.
till Nordling eller till Iduns redaktion från
80 korrespondenter. 1 bd. 4:o

Signum:
Ep N 1 k
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB