Kort #23132 Nyman, Hindric

Nyman, Hindric [Nyman, Hindric, kammartjänare ]

Broman, Carl (1703-1784) hovmarskalk, landshövding

Reseintyg för kammartjänaren Hindric Nyman med hustru 1753

i: Autografsamlinen

Information

Kortnr:
23132
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nyman, Hindric, kammartjänare ]

Broman, Carl (1703-1784) hovmarskalk, landshövding

Reseintyg för kammartjänaren Hindric Nyman med hustru 1753

i: Autografsamlinen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB