Kort #23199 Nåd

Nåd Nåd

Guds nåd, bewisad på en som twiflat om Gud och
religion. Öfwers. 4 bl. fol.

i : Samf:s Pro fide et christianismo arkiv, 18:4:16

[HS Acc. 2013/73]

Information

Kortnr:
23199
Låda:
33 No-Of
Text:

Nåd

Guds nåd, bewisad på en som twiflat om Gud och
religion. Öfwers. 4 bl. fol.

i : Samf:s Pro fide et christianismo arkiv, 18:4:16

[HS Acc. 2013/73]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB