Kort #23145 Nymark, mamsell

Nymark, mamsell [Nymark, mamsell]

Fersen, Fabian Reinhold von (1762-1818) överstelöjtn.,
överstekammarherre

Anhållan om resepass för följande: grevinnan Lovisa
Piper, fröken Piper, major Axel von Fersen, major
Hans von Fersen, herr Adolf Raab, hovpred. Örtenblad,
mamsell Nymark, hushållerskan Björkman, flickan 
Lundberg, kammarjungfru Husberg, kammartjänare 
Gafvelholm, kocken Wahlström, lakejerna Hallman, 
Ringström, Petterson, pigan Hägerflykt, åberg och 
kuskarna Söderström och Ramberg

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23145
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nymark, mamsell]

Fersen, Fabian Reinhold von (1762-1818) överstelöjtn.,
överstekammarherre

Anhållan om resepass för följande: grevinnan Lovisa
Piper, fröken Piper, major Axel von Fersen, major
Hans von Fersen, herr Adolf Raab, hovpred. Örtenblad,
mamsell Nymark, hushållerskan Björkman, flickan
Lundberg, kammarjungfru Husberg, kammartjänare
Gafvelholm, kocken Wahlström, lakejerna Hallman,
Ringström, Petterson, pigan Hägerflykt, åberg och
kuskarna Söderström och Ramberg

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB