Kort #22836 Nordenflycht, Hedvig Charlotta

Nordenflycht, Hedvig Charlotta [Nordenflycht, Hedvig Charlotta]

Hennes lefnad

i: Bjurbäck, Biographier etc. 1, sid. 150.
i: I 6

Information

Kortnr:
22836
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordenflycht, Hedvig Charlotta]

Hennes lefnad

i: Bjurbäck, Biographier etc. 1, sid. 150.
i: I 6

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB