Kort #22983 Norrköping

Norrköping Norrköping

Relation öfver messingsbruket, som är beläget
uti Norkiöpings stad, Riksens högl. ständers
Banco tilhörigt. (Orig. eller afskr. från medlet 
av 1700-talet)

i: M 37: 2

Information

Kortnr:
22983
Låda:
33 No-Of
Text:

Norrköping

Relation öfver messingsbruket, som är beläget
uti Norkiöpings stad, Riksens högl. ständers
Banco tilhörigt. (Orig. eller afskr. från medlet
av 1700-talet)

i: M 37: 2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB