Kort #23114 Nyköpings recess 1537

Nyköpings recess 1537 Nyköpings recess

Nykiöpingz recess 1537

Engestr. B.I.1.2 (N:o 4)

Information

Kortnr:
23114
Låda:
33 No-Of
Text:

Nyköpings recess

Nykiöpingz recess 1537

Engestr. B.I.1.2 (N:o 4)

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB