Kort #22916 Noring, Jonas Larsson

Noring, Jonas Larsson D 180:1-2-3

Noring, Jonas Larsson

Samling af Svenske handlingar 1695-1772 (1790)

Afskrifter ur beskickningsarkivet i Paris 1-2 + 3: 
Berättelser och bref 1784-90. Afskr. 4:o, 3 vol.

Information

Kortnr:
22916
Låda:
33 No-Of
Text:

D 180:1-2-3

Noring, Jonas Larsson

Samling af Svenske handlingar 1695-1772 (1790)

Afskrifter ur beskickningsarkivet i Paris 1-2 + 3:
Berättelser och bref 1784-90. Afskr. 4:o, 3 vol.

Signum:
D 180:1-2-3
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB