Kort #23196 Närke

Närke Närke

Til allmogen i Wester-Nerke om åkerbrukning,
änginrödning och dikning, 3 dec. 1572

Engestr. B.I.1.23 (N:o 2)

Information

Kortnr:
23196
Låda:
33 No-Of
Text:

Närke

Til allmogen i Wester-Nerke om åkerbrukning,
änginrödning och dikning, 3 dec. 1572

Engestr. B.I.1.23 (N:o 2)

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB