Kort #22842 Nordenheim, Margareta Gustafva

Nordenheim, Margareta Gustafva Vs 166

Nordenheim, Margareta Gustafva, f.Eichhorn (1774-1852)

En bok bestående af allahanda samlingar skrifvit af 
Marg: Gust: Eich[h]orn. 8:o.(3), 117, (10) s.
kat.19/3 1962
Ej acc.

Information

Kortnr:
22842
Låda:
33 No-Of
Text:

Vs 166

Nordenheim, Margareta Gustafva, f.Eichhorn (1774-1852)

En bok bestående af allahanda samlingar skrifvit af
Marg: Gust: Eich[h]orn. 8:o.(3), 117, (10) s.

kat.19/3 1962
Ej acc.

Signum:
Vs 166
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB