Kort #16245 Järfälla socken

Järfälla socken Järfälla socken

Se: Säby ...
   i: Brocman, N.R.: Säby; herregård i Järfälla
     sokn.  Orig.   i: M 37:1

Information

Kortnr:
16245
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järfälla socken

Se: Säby ...
i: Brocman, N.R.: Säby; herregård i Järfälla
sokn. Orig. i: M 37:1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB