Kort #16209 Juusten, Paul (ca 1516-1575)

Juusten, Paul (ca 1516-1575) Juusten , Paulus

Chronicon Episcoporum Aboensium
     = Rålamb. Fol. nr. 77

Information

Kortnr:
16209
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Juusten , Paulus

Chronicon Episcoporum Aboensium
= Rålamb. Fol. nr. 77

Signum:
Rål. Fol. nr. 77
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB