Kort #16563

 [ K a rl X I )
Förordningh, huru både processen och alle andre omstän-
digheter skole observeras och effterkombne blifwa,
wijdh Kongl. Maij:ttz anträdande till regementet.

I: D. 151, s. 273.

Information

Kortnr:
16563
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ K a rl X I )
Förordningh, huru både processen och alle andre omstän-
digheter skole observeras och effterkombne blifwa,
wijdh Kongl. Maij:ttz anträdande till regementet.

I: D. 151, s. 273.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB