Kort #16496

 Karl IX
Herttigh Carls synings stadgar, stadgade uthi
Nykiöpingh anno 1591. [Jämte: ] Konung Johans
ordnungh.

Engestr. B.I.l1.l. (nr 31).

Information

Kortnr:
16496
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl IX
Herttigh Carls synings stadgar, stadgade uthi
Nykiöpingh anno 1591. [Jämte: ] Konung Johans
ordnungh.

Engestr. B.I.l1.l. (nr 31).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB