Kort #16287 Jönköping

Jönköping Jönköping

Se:  Brocman, N.R.: Historiskt-topografiska
     samlingar          = M 10:1-12

Information

Kortnr:
16287
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jönköping

Se: Brocman, N.R.: Historiskt-topografiska
samlingar = M 10:1-12

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB