Kort #16592

 + D. 747 ,
( Carl XI ]
Tide-räkning öfver Kon. Sari XI:s jrisväraicst
i aminnelse store hieltebeuriififiter ... som i
nans lif?z och reczements tid inifallit. -

Information

Kortnr:
16592
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

+ D. 747 ,
( Carl XI ]
Tide-räkning öfver Kon. Sari XI:s jrisväraicst
i aminnelse store hieltebeuriififiter ... som i
nans lif?z och reczements tid inifallit. -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB