Kort #16550

 Karl XI
Till sonens "förmyndare", 1 febr. 1687, samt
till ärkebiskopen ang. landssorg efter prins
Carl Gustaf, 5 febr. 1687.

Engestr. B.IlI.l.l2. (nr 59-60).

Information

Kortnr:
16550
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl XI
Till sonens "förmyndare", 1 febr. 1687, samt
till ärkebiskopen ang. landssorg efter prins
Carl Gustaf, 5 febr. 1687.

Engestr. B.IlI.l.l2. (nr 59-60).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB