Kort #16299 Jönsson, Lars

Jönsson, Lars [Jönsson, Lars, sjöman]

Drake, Anders von (1682-1744) underståthållare,
pres. i kommerskoll.

Resepass för skepparen Johan Nieman och sjömännen
Lars Jönsson, Mats Hanssen, Hans Gråberg och
Rasmus Hanssen, 1734

      i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16299
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Jönsson, Lars, sjöman]

Drake, Anders von (1682-1744) underståthållare,
pres. i kommerskoll.

Resepass för skepparen Johan Nieman och sjömännen
Lars Jönsson, Mats Hanssen, Hans Gråberg och
Rasmus Hanssen, 1734

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Drake
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB