Kort #16160 Julström, C.J.

Julström, C.J. [Julström, C.J., boktryckerikonstförvant]

Fougt, Henric (1720-1782) boktryckare, red.

Intyg för boktryckerikonstförvanten C.J. Julström,
1812

       i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16160
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Julström, C.J., boktryckerikonstförvant]

Fougt, Henric (1720-1782) boktryckare, red.

Intyg för boktryckerikonstförvanten C.J. Julström,
1812

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Fougt
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB