Kort #16660

 [Karl XII]
Se:lFfedrik I, Brev ... om Karl XII:s död, 2
dec. 1718. _ Engestr.B.Il.2.3. (nr 84),

Information

Kortnr:
16660
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XII]
Se:lFfedrik I, Brev ... om Karl XII:s död, 2
dec. 1718. _ Engestr.B.Il.2.3. (nr 84),

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB