Kort #16747

 Karl Filip
Hertig Carl Philips och Elisabeth Ribbings för-
lofningsbref 5 mars 1620 m.m.

Engestr. B.I.2.2. (nr 32).

Information

Kortnr:
16747
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl Filip
Hertig Carl Philips och Elisabeth Ribbings för-
lofningsbref 5 mars 1620 m.m.

Engestr. B.I.2.2. (nr 32).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB