Kort #16274 Järte, Otto (1881-1961)

Järte, Otto (1881-1961) L 78:7-10

Järte, Otto Edvard Fridolf (1881-1961),
            fil. lic., redaktör, politiker

Diverse manuskript och handlingar (främst med
politisk anknytning) samt tidningsurklipp,
bestående i huvudsak av Otto Järtes artiklar.
[Se förteckn. i realkatalogen]

Information

Kortnr:
16274
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

L 78:7-10

Järte, Otto Edvard Fridolf (1881-1961),
fil. lic., redaktör, politiker

Diverse manuskript och handlingar (främst med
politisk anknytning) samt tidningsurklipp,
bestående i huvudsak av Otto Järtes artiklar.
[Se förteckn. i realkatalogen]

Signum:
L 78:7-10
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB