Kort #16523

 &" - , ärr
5 &
K & 7:11 XAustaf
Egenhändiga utkast till bataljplaner
i i: Dahlberg,E,.: Konungarne Gustaf II
Adolfs, Carl X Gustafs och Carl XI.:s
egenhändiga concepter och planer till
vv P Ae. » i

Information

Kortnr:
16523
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

&" - , ärr
5 &
K & 7:11 XAustaf
Egenhändiga utkast till bataljplaner
i i: Dahlberg,E,.: Konungarne Gustaf II
Adolfs, Carl X Gustafs och Carl XI.:s
egenhändiga concepter och planer till
vv P Ae. » i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB