Kort #16223 Jägerhorn, Georg Henrik (1747-1826)

Jägerhorn, Georg Henrik (1747-1826) [Jägerhorn, Georg Henrik (1747-1826)
           generallöjtnant ]

Akrell, Carl Fredrik (1779-1868) generallöjtnant,
      chef för telegrafverket

Tjänsteskrivelse ang. generallöjtnantens Georg
Henrik Jägerhorns egenhändiga anteckningar och
reflexioner över 1788-1790 års kampanj i Finland
med bifogade kartor, 1844

    i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16223
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Jägerhorn, Georg Henrik (1747-1826)
generallöjtnant ]

Akrell, Carl Fredrik (1779-1868) generallöjtnant,
chef för telegrafverket

Tjänsteskrivelse ang. generallöjtnantens Georg
Henrik Jägerhorns egenhändiga anteckningar och
reflexioner över 1788-1790 års kampanj i Finland
med bifogade kartor, 1844

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Akrell
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB