Kort #16712

 [Karl XIV Johan, 1763-1844) sv. konung]

Brunius, Carl Georg (1792-1869) prof. i grek.,

konsthistoriker

Sång vid Carolinska Akademiens firande af Hans

Maj:t Carl XIV Johan, Sverges, Norges, Göthes

och Vendes Konungs tjugondefemte regeringsår. 7 s.
i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16712
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XIV Johan, 1763-1844) sv. konung]

Brunius, Carl Georg (1792-1869) prof. i grek.,

konsthistoriker

Sång vid Carolinska Akademiens firande af Hans

Maj:t Carl XIV Johan, Sverges, Norges, Göthes

och Vendes Konungs tjugondefemte regeringsår. 7 s.
i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB