Kort #16143 Julian av Norwich (ca 1342-ca 1416)

Julian av Norwich (ca 1342-ca 1416) A 1042

Juliana av Norwich

Julianae av Norwich levernes beskrivning

Information

Kortnr:
16143
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

A 1042

Juliana av Norwich

Julianae av Norwich levernes beskrivning

Signum:
A 1042
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB