Kort #16306 Jöransson, Johan

False Jöransson, Johan [Jöransson, Johan ]

Cederhielm, Erik Germund (1685-1743) assessor,
häradshövding

Utdrag ur protokollet från häradsrättens vinter-
ting i Kolbäcks krog den 22.2.1716 ang. Johan
Jöranssons stämning av Johan Björk i Klementzbo
beträffande ägareförhållandet till Klementzbo

      i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16306
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Jöransson, Johan ]

Cederhielm, Erik Germund (1685-1743) assessor,
häradshövding

Utdrag ur protokollet från häradsrättens vinter-
ting i Kolbäcks krog den 22.2.1716 ang. Johan
Jöranssons stämning av Johan Björk i Klementzbo
beträffande ägareförhållandet till Klementzbo

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Cederhielm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB