Kort #16438

 [ XAnsliklolleslum ]
Se: Penzelstjerna,&.: Utårag utur - protoecoll
1662-1727 .-
] = Engestr. B.IV.2.5. i

Information

Kortnr:
16438
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ XAnsliklolleslum ]
Se: Penzelstjerna,&.: Utårag utur - protoecoll
1662-1727 .-
] = Engestr. B.IV.2.5. i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB