Kort #16493

 1. &
Kerl IX -/ '
Stsätfectelsestref på konungh Johans rezering
[26 jan. 159].
Se: Johan III, Conia af ... Johans bref på
... hertigh Carlls furetendöme ...
i: Engestr. B.I.l.l. (nr 12),

Information

Kortnr:
16493
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

1. &
Kerl IX -/ '
Stsätfectelsestref på konungh Johans rezering
[26 jan. 159].
Se: Johan III, Conia af ... Johans bref på
... hertigh Carlls furetendöme ...
i: Engestr. B.I.l.l. (nr 12),

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB