Kort #16343

 mim os im Q m. a en. 29 ToI-CZ!NIsros s Q
( Xailenbesi c , ,- Å lare ]
ï. ÅF = .a— T* »es, rs "»o 4 (35 mor þu 410 uss wo pm L , * lex LP 6 T næ, mimo ma o - ed r "*
Prev Tran II- ned s$sj4&lvbiosruf£isla uoozlJtor
1: Sarlinzar om Svenska
Ve . Wel
^onstnärer.- - 1, 22.

Information

Kortnr:
16343
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

mim os im Q m. a en. 29 ToI-CZ!NIsros s Q
( Xailenbesi c , ,- Å lare ]
ï. ÅF = .a— T* »es, rs "»o 4 (35 mor þu 410 uss wo pm L , * lex LP 6 T næ, mimo ma o - ed r "*
Prev Tran II- ned s$sj4&lvbiosruf£isla uoozlJtor
1: Sarlinzar om Svenska
Ve . Wel
^onstnärer.- - 1, 22.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB