Kort #16405

 Kammarrevisionen
Se: Bechstadius, L.D:son, Anteckningar ur Be-
skrifning om Cammar-Revisions-Wärket m.m. ]
X . 210a: 42-47 ,

Information

Kortnr:
16405
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kammarrevisionen
Se: Bechstadius, L.D:son, Anteckningar ur Be-
skrifning om Cammar-Revisions-Wärket m.m. ]
X . 210a: 42-47 ,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB