Kort #16224 Jägeristaten

Jägeristaten Jägeristaten

Kongl. maij::ttz nådige resolution angående 
jägerij staaten, 14 aug. 1682.
 
  Engestr. B.II.1.3. (nr 21)
       [Annan avskr. ]
  Engestr. B.II.1.6 (nr 34).

Information

Kortnr:
16224
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jägeristaten

Kongl. maij::ttz nådige resolution angående
jägerij staaten, 14 aug. 1682.

Engestr. B.II.1.3. (nr 21)
[Annan avskr. ]
Engestr. B.II.1.6 (nr 34).

Signum:
Engestr. B.II.1.3. (nr 21)
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB