Kort #16512

 (Karl IX]
Swar till hertig Carl, att Kongl. maij:t giör
sin förklarinåiech endtskyllan um H.F.N:s titel
förandring, 26 juni 1573.

_ Engestr. B.I.l1.l1l1. (12). .

Information

Kortnr:
16512
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

(Karl IX]
Swar till hertig Carl, att Kongl. maij:t giör
sin förklarinåiech endtskyllan um H.F.N:s titel
förandring, 26 juni 1573.

_ Engestr. B.I.l1.l1l1. (12). .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB